تبلیغات
پرستاران بیرجند - تصاویرپرستاران قدیم
تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | 10:55 قبل از ظهر | نویسنده : محمدعلی تركمان سلامی

Mercy Nurses 1920


Nurses at Spencer Hospital, Meadville, PA

Graduating Nurses, Johnstown, PA 1928