تبلیغات
پرستاران بیرجند - اشعار پرستاری
تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391 | 11:17 قبل از ظهر | نویسنده : محمدعلی تركمان سلامی

كسی  كه وقت سحر سخت كوش  و بیدار است

   فرشته ایست  كه نام خوشش پرستار است  

كسی كه همدم  او غمزده  های ناهید است

   كسی كه همره  بیمار در  شب تار است  

 چنین سروش كه دیدست در طریقت عشق 

   كه بند بند  وجودش شفای  بیمار است  

 تو را چه باك  زبیماری  وغم ایام    

   چرا كه با تو پرستار  یار و غمخوار است  

 تو ای نسیم  سحر ساز كن ترانه عشق    

  كه  روز عاشقی و رقص  گل به گلزار است  

 سلامتی  وجودش  بخواهم از یزدان    

   یقین كه حافظ او ذات  پاك دادار است